Naturreservatet Lilla Boda, Trollhättans kommun

Länsstyrelsen har den  8 mars 2017 beslutat att bilda naturreservatet Lilla Boda i Trollhättans kommun och meddelat föreskrifter för naturreservatet.

Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken. Beslutet finns tillgängligt hos Trollhättans kommun samt hos Länsstyrelsens naturavdelning i Vänersborg.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg. Skrivelsen ska ha kommit till Länsstyrelsen senast tre veckor efter införandet av kungörelsen i tidning TTELA.

Ange Dnr 511-1930-2016.