Utvidgning och ändring av naturreservatet Komosse södra

Detta är ett förslag till beslut om utvidgning och ändring av naturreservatet Komosse södra i Tranemo och Ulricehamns kommuner.

​Länsstyrelsen har den 24 januari 2018 beslutat att utvidga och gränsjustera naturreservatet Komosse södra i Ulricehamn och Tranemos kommuner och meddelat föreskrifter för naturreservatet. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken.

Beslutet finns tillgängligt hos Ulricehamns- och Tranemos kommun samt hos Länsstyrelsens naturavdelning i Göteborg.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg. Skrivelsen ska ha kommit till Länsstyrelsen senast tre veckor efter införandet av kungörelsen i Ulricehamns- respektive Borås tidning.

Ange Dnr 511-16950-2013.