Höviksnäs Avloppsreningsverk, Tjörns kommun

​Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 22 september 2017 beslutat att avsluta prövotidsförfarandet för utredningsvillkor U3 enligt delegationens beslut den 12 februari 2014 (dnr 551-24975-2013) avseende ny utsläppspunkt för avloppsvattnet renat vid Höviksnäs avloppsreningsverk.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Tjörns kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon växel 010-224 40 00.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 27 oktober 2017. Ange dnr. 551-5708-2017.