Naturreservatet Harsholmarna, Gullspångs kommun

Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Harsholmarna i Gullspångs kommun

Länsstyrelsen har den 2018-02-02 beslutat att bilda naturreservatet Harsholmarna i Gullspångs kommun och meddelat föreskrifter för naturreservatet. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken. Beslutet finns tillgängligt hos Gullspångs kommun samt hos Länsstyrelsens naturavdelning i Mariestad.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg. Skrivelsen ska ha kommit till Länsstyrelsen senast 2 mars  2018. Ange diarienummer 511-39757-2012.