AGA Gas AB, Stenungsunds kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 31 augusti 2017 avslutat prövotidsförfarandet avseende tillstånd enligt miljöbalken av den 26 juni 2014 (dnr 551-41930-2012) till produktion av luftgaser på fastigheten Hog 4:2 i Stenungsunds kommun. Inga nya slutliga villkor har föreskrivits.

​Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Stenungsunds kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, telefon växeln 010-224 40 00. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, 403 40 Göteborg eller vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 5 oktober 2017.

Ange dnr. 551-31440-2016.