Nolhaga avloppsreningsverk, Alingsås kommun

Alingsås kommun ansöker om att under en begränsad tid, till den 1 augusti 2018, få köra transporter med slam från enskilda avlopp till Nolhaga avloppsreningsverk. Ansökan medför ett ökat antal transporter genom Nolhaga park.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Alingsås kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan skickas via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg senast den 8 april 2018. Ange dnr. 551-4776-2018.