Nolhaga avloppsreningsverk, Alingsås kommun

Alingsås kommun ansöker om att under en begränsad tid, till den 1 mars 2018, få köra transporter med slam från enskilda avlopp till Nolhaga avloppsreningsverk.

​Ansökan medför ett ökat antal transporter genom Nolhaga park.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Alingsås kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon växel: 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 20 oktober 2017 ges via mail till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg Ange diarienummer. 551-22063-2017.