Lidköpings kommun, Teknisk Service

Lidköpings kommun, Teknisk Service, ansöker om ändring av villkor 35, avseende lakvatten, i tillståndet enligt miljöbalken för Lidköpings avfallsupplag på fastigheten Kartåsen 1:1 i Lidköpings kommun.

​Kommunen ansöker om att begränsningsvärdet för halten klorid i lakvattnet ska tas bort under tidsperioden 20170101-20211231 eller till dess att det nya avloppsreningsverket har tagits i drift.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Lidköpings kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg / Drottninggatan 2, Vänersborg / Hamngatan 1, Mariestad, telefon till växeln 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska ges senast den 2 mars 2018 via mail till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland,  403 40 Göteborg

Ange diarienummer: 551-34764-2017