Göteborgs Hamn AB

Göteborgs Hamn AB ansöker om ändringstillstånd enligt miljöbalken för ändrad och utökad hamnverksamhet i Skarvikshamnen gällande hantering av flytande naturgas (LNG) vid kaj 520 och 521 på fastigheterna Rödjan 727:21, Göteborgs kommun.

​I ansökan ingår miljökonsekvensbeskrivning och riskbedömningar för den utökande verksamheten.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Göteborgs kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg telefon växle 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 23 april 2018 ges in via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange dnr. 551-41482-2017.