Försvarsmakten, Karlsborgs flygplats, Karlsborgs kommun

Försvarsmakten ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid Karlsborgs flygplats inom fastigheten Karlsborgs flygplats 1:1 i Karlsborgs kommun.

Ansökan omfattar 9 300 flygrörelser per år militär flygverksamhet, 300 flygrörelser per år övrig flygverksamhet och därutöver 1 000 trupplyft och nödträningsvarv med helikopter. Ansökan avser även övrig flygplatsverksamhet såsom drivmedelshantering, avisisning och halkbekämpning samt hantering av kemiska produkter och avfall. Ansökan innehåller en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver den miljöpåverkan som verksamheten bedöms medföra.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Karlsborgs kommun och på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska skickas in via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg senast den 28 maj 2018. Ange dnr. 551-359-2017.