Entrematic Group AB, Göteborg

Entrematic Group AB, som bedriver tillverkning av industri- och garageportar inom fastigheterna Torslanda Röd 104:1 i Göteborgs kommun, ansöker om ändring av villkor i tillstånd beslutat den 21 februari 1997 med flera efterföljande villkorsändringar.

Ansökan omfattar en ändring villkor 1 avseende utsläpp av aromatiska lösningsmedel så att utsläppet under innevarande år tillåts öka från 1 till 2 ton. Entrematic ansöker även om att hela tillståndet ska upphävas från den 1 juli 2018 då produktionen ska avvecklas.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Göteborgs kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan ska senast den 3 november ges in via mail till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange dnr. 551-30193-2017. ​