Eolus Vind AB

Eolus Vind AB har sedan tidigare tillstånd att uppföra och driva fyra vindkraftverk på fastigheterna Kymbo 1:1, Kymbo 9:1, Hångsdala 3:6 och Bäck 12:1 i Tidaholms kommun. Igångsättningstiden löper till och med den 13 mars 2018. Eolus Vind AB ansöker nu om förlängd igångsättningstid till och med den 28 februari 2023.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Tidaholms kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöskyddsavdelningen, Södra Hamngatan 3, Göteborg, telefon växel 010-224 40 00.

Synpunkter på ansökan skickas in via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg senast den 25 mars 2018. Ange dnr. 551-1146-2018.