Auktorisation av delgivningsföretag

Du kan ansöka om auktorisation av delgivningsföretag och godkännande av personal hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen fungerar även som tillsynsmyndighet.

Vi har tillsammans med länsstyrelserna i Norrbotten, Skåne och Stockholm fått ett särskilt uppdrag att auktorisera och utöva tillsyn över delgivningsföretag.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är tillsynsmyndighet för auktoriserade delgivningsföretag vars ledning har sitt säte i Hallands, Jönköpings, Västra Götalands eller Östergötlands län. Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsynsmyndighet för delgivningsföretag där ledningen har sitt säte utomlands.  

Länsstyrelsen beslutar om auktorisation av delgivningsföretag och godkännande av delgivningsmän och kan även återkalla en auktorisation och godkännande.  

Auktorisation av delgivningsföretag är frivillig. Efter en skriftlig ansökan från företaget samt erlagd ansökningsavgift prövar länsstyrelsen ansökan om auktorisation och godkännande av personal.  

Ansökningsavgiften för auktorisation av delgivningsföretag är 5 700 kronor.  

Ansökningsavgiften för godkännande av personal hos auktoriserat delgivningsföretag är 1 350 kronor per person som företaget söker godkännande för (700 kronor om ansökan prövas i samband med ansökan om auktorisation).