Markus Klingberg

Oceanograf/GIS-handläggare
Samhällsbyggnadsenheten
Markus Klingberg

Utbildning: Magisterexamen i oceanografi respektive kemi. ettårig påbyggnad i miljö- och hälsoskydd 

Vad gör du på jobbet?

– I Sverige införs det snart havsplaner som talar om hur våra kustvatten bör användas. Min del i arbetet är att sammanställa geografisk information som blir underlag i planeringen. Det kan vara information om farleder, havsbaserad vindkraft och skyddade havsområden.

Vad är roligast med ditt jobb? 

– Att få analysera och bearbeta geografisk information. En kartbild är något som alla enkelt kan förstå. Kartor har alltid fascinerat mig!

Vad är bra med att arbeta på Länsstyrelsen?

– Det finns så otroligt mycket kunskap här. Att få arbeta tillsammans med så många kompetenta och engagerade kollegor är inspirerande. Länsstyrelsen deltar också i arbeten tillsammans med andra myndigheter. Det gör att man snabbt får ett stort kontaktnät med trevliga människor.