Jan Hill

Lantbrukskonsulent
Jan Hill

Utbildning: Agronom med mark- och växtinriktning och specialisering inom miljöfrågor och ekologisk odling

Vad gör du på jobbet?

– Jag arbetar med kompetensutveckling av lantbrukare inom växtodling och miljöfrågor. Det handlar om att förmedla kunskap och att utveckla lantbrukarna så att de kan förbättra sin produktion. Målet är att produktionen ska bli mer konkurrenskraftig och lönsam och samtidigt mer miljövänlig. Vi vill att lantbruket ska bidra till mindre övergödning, mindre påverkan på klimatet och ökad biologisk mångfald i odlingslandskapet. I mina uppgifter ingår också att leda arbetet på rådgivningsfunktionen, till exempel planera vad vi ska göra framöver och följa upp resultatet av vårt arbete.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att jag får vara med och sprida kunskap och se människor utvecklas, både medarbetare och lantbrukare. Jobbet innebär att jag kan kombinera arbetet med att stärka lantbruket med mitt intresse för miljöfrågor.

Vad är bra med att arbeta på Länsstyrelsen?

– På Länsstyrelsen finns en kontinuitet och långsiktighet som gör att vi kan uppnå resultat även i komplexa frågor som utveckling av lantbruket och miljöarbetet. Länsstyrelsen är också en trevlig arbetsplats, fylld av positiva människor som jobbar för medborgarnas bästa.