Caroline Carlsson

​Systemtekniker, GIS
Enheten för driftstöd IT
Caroline Carlsson

Utbildning: Högskoleingenjörsexamen i Geografiska Informationssystem. 

Vad gör du på jobbet?

– Jag jobbar bakom kulisserna för länsstyrelsernas webbkartor. Det handlar mycket om att underhålla geografiska data och se till att de verktyg och kopplingar till andra applikationer som finns fungerar. Mitt arbete handlar också om att på nationell nivå stötta länsstyrelsernas behov av geografiska informationssystem (GIS) genom diskussioner, tekniska lösningar och support.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Roligast med mitt jobb är att man får jobba nationellt med alla Sveriges länsstyrelser och deras kart-applikationer, delta i nationella projekt och uppdrag där geodata ska visas och hanteras på ett eller annat sätt och skapa ett flöde eller en arbetsprocess.

Vad är bra med att arbeta på Länsstyrelsen?

– Att jobba på Länsstyrelsens IT-avdelning innebär att jag får möjligheten att jobba med hela Länsstyrelsesveriges kartmiljö. Det är jätteintressant att få vara med och stötta så många olika typer av kärnverksamheter som Länsstyrelsen ändå har. Och ett stort plus är ju att man också skaffar sig ett brett kontaktnät för att följa GIS-utvecklingen i hela Sverige.