Lediga jobb

Vi annonserar våra lediga jobb i samarbete med bland andra Offentliga Jobb. Det innebär att du söker våra jobb digitalt.

På Länsstyrelsen i Västra Götalands Län konkurrensutsätter vi alla lediga tjänster och alla ansökningar behandlas enligt ett likabehandlingsperspektiv.

Vi tar inte emot spontanansökningar men du är alltid välkommen att söka de tjänster som finns publicerade på vår webbplats samt på Offentliga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Sök lediga jobb

  • Handläggare energi- och klimatarbete 2017-12-06 Enheten för Miljö- och klimatsamverkan arbetar bland annat med energi-och klimatfrågor samt miljökvalitetsmålen. Inom energiområdet bedriver enheten e...
  • Samordnare av brottsförebyggande arbete 2017-11-30 Som samordnare för brottsförebyggande arbete är dina arbetsuppgifter att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i länets...
  • Vattenvårdsdirektör för Västerhavets vattendistrikt 2017-11-23 Länsstyrelsen i Västra Götalands län är också vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt. Vattenmyndighetens kansli, som är en enhet inom Länssty...
  • Vattenvårdsdirektör för Västerhavets vattendistrikt 2017-11-23 Länsstyrelsen i Västra Götalands län är också vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt. Vattenmyndighetens kansli, som är en enhet inom Länssty...
  • Vattenvårdsdirektör för Västerhavets vattendistrikt 2017-11-23 Länsstyrelsen i Västra Götalands län är också vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt. Vattenmyndighetens kansli, som är en enhet inom Länssty...
  • Riskhanteringsingenjör 2017-11-20 Enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar med att minska risker och sårbarheter i samhället, öka förmågan att hantera olyckor och kriser samt ut...
  • Säkerhetsskyddshandläggare 2017-11-20 Enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar med att minska risker och sårbarheter i samhället, öka förmågan att hantera olyckor och kriser samt ut...
  • Länsantikvarie tillika chef för Kulturmiljöenheten 2017-11-15 Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att aktivt bygga ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. I detta ingår att ansvara för de...

Vår arbetsplats

Det är många faktorer som tillsammans gör vår arbetsplats attraktiv.

  
  
Description
  
  
  
  
Vi som jobbar härMöt Ann Hansson, medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götalands län
Vill du veta vad vi gör på dagarna? Möt några av oss som jobbar här.
Möt några medarbetareIn page navigation

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.

 Offentliga jobb

Vi annonserar våra lediga jobb i samarbete med Offentliga Jobb.

RSS-flöde av våra lediga jobb utannonserade hos Offentliga jobb. I vissa webbläsare, till exempel Google Chrome, kan krävas tillägg för att läsa RSS-flöde.