Aktuella ärendetider

Här har vi samlat Länsstyrelsens ärendetider med utfallet för de senaste tre månaderna. Länsstyrelsens mål för ärendetider anges i dagar, veckor och månader. När vi klarar minst 90 procent av alla ärenden inom den utsatta tiden, så anser vi att vi uppfyller målet.

Samlat resultat för ärendetider 2017

Bild på översikt över ärendetider 2017 

Skälet till att ha 90 procent som mål är att det finns ärenden som är mer komplexa eller av andra orsaker inte går att fatta beslut om inom den tid vi satt som mål. Ett enskilt ärende kan alltså ta både kortare och längre tid än den tid som vi anger nedan. Vi uppdaterar informationen om aktuella ärendetider varje månad.

Målsiffran nedan visas i tidsenhet dagar, veckor eller månader (mån).

Ärendeslag

Djur och natur 

Mål

​JunJulAug
Djurskyddsanmälningar 3 mån11​1
Förprövning av djurstallar8 veckor 67​7
Kommunala strandskyddsdispenser, granskning 3 veckor ​311
Kommunala strandskyddsdispenser, överprövning5 mån 885
Samråd för ingrepp i naturmiljön 6 veckor ​6​6​6
Tillstånd och dispens inom naturskydd  7,5 mån11136
  

Miljö och klimat 

 
Anmälan om mindre ändring av tillståndspliktiga anläggningar 2,5 mån       12​7​5
Anmälan om vattenverksamhet 8 mån​6​5​14
  

Lantbruk och landsbygd 

 
Ansökan om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen 30 dagar 39​-23
  

Människa och samhälle 

 
Lönegaranti  5 dagar-​
  

Samhällsplanering och kulturmiljö

 
Avverkning nära ett fornminne  10 veckor6​19​9
Ansökan ingrepp i fornlämning  5,5 mån749
Bygglovsärenden, överklagande av lov - förhandsbesked 5 mån884
​Bygglovsärenden, överklagande av bygglov för bostäder, ej fritidsbostäder​4 mån3-​3
Kyrkliga kulturminnen  5 mån 882

Detaljplaner 

 
Granskning av detaljplaner 45 dagar​34-​74

Energi- och investeringsstöd 

 
Solceller - ansökan om utbetalning6 mån 74​5
​Tiden ovan anger tiden för handläggning av själva utbetalningen av solcellsstöd som du kan ansöka om när du fått beviljat beslut om att få stöd. När du skickar in en ansökan om stöd till solceller så dröjer det för närvarande cirka 1 år och 10 månader innan du får beslut i ditt ärende.

Infrastruktur  

 
Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för väg- och järnvägsplan 2,5 mån​-​-​-
Yttrande inför fastställelse av väg- och järnvägsplaner  5 veckor​-​-​-
  

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.