Aktuella ärendetider

Länsstyrelsens mål för ärendetider anges i dagar, veckor och månader. När vi klarar minst 90 procent av alla ärenden inom den utsatta tiden, så anser vi att vi uppfyller målet.

Vi följer upp våra ärendetider varje månad. När vi klarar minst 90 procent av alla ärenden inom utsatt tid bedömer vi att vi når målet. Att 90 procent används beror på att det finns ärenden som är mer komplexa eller som av andra anledningar inte går att fatta beslut om inom uppsatt tid. Målet blir mer realistiskt.

Länsstyrelsens ärendetider 2018 

 

 

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.