Aktuella ärendetider

Här har vi samlat Länsstyrelsens ärendetider med utfallet för de senaste tre månaderna. Länsstyrelsens mål för ärendetider anges i dagar, veckor och månader. När vi klarar minst 90 procent av alla ärenden inom den utsatta tiden, så anser vi att vi uppfyller målet.

Samlat resultat för ärendetider 2017

Bild på översikt över ärendetider 2017 

Skälet till att ha 90 procent som mål är att det finns ärenden som är mer komplexa eller av andra orsaker inte går att fatta beslut om inom den tid vi satt som mål. Ett enskilt ärende kan alltså ta både kortare och längre tid än den tid som vi anger nedan. Vi uppdaterar informationen om aktuella ärendetider varje månad.

Målsiffran nedan visas i tidsenhet dagar, veckor eller månader (mån).

Ärendeslag

Djur och natur 

Mål

​Feb ​MarApr
Djurskyddsanmälningar 3 mån​2​2​1
Förprövning av djurstallar8 veckor ​5​57
Kommunala strandskyddsdispenser, granskning 3 veckor ​2​3​3
Kommunala strandskyddsdispenser, överprövning5 mån ​5​12​13
Samråd för ingrepp i naturmiljön 6 veckor ​5​6​6
Tillstånd och dispens från naturskydd  7,5 mån​6​10​6
  

Miljö och klimat 

 
Anmälan om mindre ändring av tillståndspliktiga anläggningar 2,5 mån       ​7​10​10
Anmälan om vattenverksamhet 8 mån​11​5​10
Prövning av miljöfarlig verksamhet  6 mån​-​-​-
  

Lantbruk och landsbygd 

 
Ansökan om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen 30 dagar ​36​99​30
  

Människa och samhälle 

 
Lönegaranti  5 dagar
  

Samhällsplanering och kulturmiljö

 
Avverkning nära ett fornminne  10 veckor​17​18​14
Ansökan ingrepp i fornlämning  5,5 mån​3​5​5
Bygglovsärenden, överklagande av lov - förhandsbesked 5 mån​9​9​9
​Bygglovsärenden, överklagande av bygglov för bostäder, ej fritidsbostäder​4 mån​-​-​4
Kyrkliga kulturminnen  5 mån ​7​5​6

Detaljplaner 

 
Granskning av detaljplaner 45 dagar​32​30​30

Energi- och investeringsstöd 

 
Solceller - ansökan om utbetalning6 mån ​3​3​6

Infrastruktur  

 
Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för väg- och järnvägsplan 2,5 mån​-​-
Yttrande inför fastställelse av väg- och järnvägsplaner  5 veckor​-​-
  

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.