Hur lång tid tar mitt ärende?

Länsstyrelsen fattar beslut i omkring femtio olika ärendeslag. Vi får in ärenden både från enskilda medborgare, från företag, kommuner och från andra myndigheter.  

Vårt uppdrag är att hantera alla ärenden effektivt och rättssäkert. Vår ambition är också att ge information om hur lång tid det tar att fatta beslut i ditt ärende. Men eftersom vi hanterar så många olika slags ärenden är det ofta svårt att ge exakta besked.  

Sedan 2012 har vi börjat förbättra informationen om hur lång tid det kan ta att hantera ditt ärende. Vi berättar också vilka mål vi har för vissa ärenden – mål som förhoppningsvis stämmer överens med vad du tycker är en rimlig tid att hantera ditt ärende.  

Informationen är allmängiltig. Det innebär att just ditt individuella ärende kan ta både längre och kortare tid att hantera. Du kan snabba på ditt ärende, genom att redan från början skicka in de underlag vi behöver för att kunna fatta beslut. Tiden kan också påverkas av att vi måste vänta på synpunkter från andra människor som är berörda av ditt ärende, eller från andra myndigheter.  

Ditt ärende är vårt uppdrag! Rättssäkerhet och effektivitet är vår ledstjärna.

 Hur lång tid tar det?