Länsstyrelsens vision

Länsstyrelsen – för det hållbara samhället.
  • Vi samordnar och driver statens insatser i Västra Götalands län
  • Vi bidrar till trygghet för den enskilde medborgaren
  • Vi står för rättsäkerhet, effektivitet, samarbete och helhetssyn