Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har ett övergripande uppdrag. Att arbeta för ett hållbart samhälle. Länsstyrelsen arbetar för både individ och samhälle. Vi arbetar för ett samhälle som vårdar våra mänskliga rättigheter och djurens välbefinnande. Ett samhälle med bra villkor för företagen. Ett samhälle som tar ansvar för energi, miljö och natur. Ett samhälle som är tryggt, också när ett förändrat klimat ställer vår tillvaro på prov.

Vår vision

Vår vision ”Länsstyrelsen för det hållbara samhället” är i grunden enkel. Vi måste ha ett gott liv samtidigt som vi lämnar ett hyggligt arv efter oss till kommande generationer. Ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Vår värdegrund

Länsstyrelsen i Västra Götaland jobbar utifrån en värdegrund. Värdegrunden talar om hur vi beter oss när vi jobbar. Den utgår från den statliga värdegrunden, som är gemensam för alla statliga myndigheter, men den är anpassad till hur vi på just vår Länsstyrelse vill vara och förhålla oss. Läs mer om vår värdegrund.

Öppna data

Vi har en del information som du kan använda för vidareutnyttjande=öppna data. Vad du får göra beror på vilken information du nyttjar.

  
  
Description
  
  
  
  
Kontakta ossKontakta oss
Här hittar du kontaktuppgifter och vägbeskrivningar till våra kontor.
Kontakta ossIn page navigation
Följ oss i sociala medierSociala medier
Vi kommunicerar i flera olika kanaler, bland annat på Facebook, Youtube, Twitter, och Linkedin.
Följ oss i sociala medierIn page navigation

 Script Editor ‭[1]‬

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.

 Folder om Länsstyrelsen Västra Götalands län

Vad sysslar de med på Länsstyrelsen egentligen?Vad sysslar de med på Länsstyrelsen egentligen?

Läs vår folder

 

 

Broschyr om Länsstyrelsen

Länsstyrelsernas informationsbroschyrLäs mer om Länsstyrelsen i vår broschyr som kan laddas ner i pdf-format.
Svensk version (2,8 mb)
Lättläst version (2,8 mb)
Engelsk version (2,8 mb)