Vill du delta i kommande upphandling av djurhem?

Den 1 juni 2018 tar Länsstyrelserna över Polisens djuruppgifter. Det innebär bland annat att djurhem för omhändertagna djur ska upphandlas. Är du intresserad av att lämna anbud finns det några saker du bör tänka på och redan nu förbereda.
Hästar

- Grundkraven är att djurhemmet har tillstånd enligt djurskyddslagen för respektive djurslag och att aktuell lagstiftning följs, säger Hillevi Upmanis, djurskyddskontrollant och projektledare för övertagandet.

När Länsstyrelsen handlägger ärenden med djur som av ett eller annat skäl omhändertagits ska Länsstyrelsen sedan besluta vad som ska hända med djuret. Det kan handla om att djuret ska lämnas tillbaka till ägaren eller någon anhörig, att det ska säljas eller att det ska avlivas. Djurhemmet behöver då hjälpa till att utföra detta.

- Vi siktar på att upphandla djurhem för hundar, katter, små sällskapsdjur och udda djurslag, hästar och lantbruksdjur. Vi handlägger ofta kattärenden och det kan ibland handla om stora grupper av katter som omhändertas, fortsätter Hillevi Upmanis.

Även transport av djur (lantbruksdjur, hästar, sällskapsdjur) kommer att upphandlas. Då krävs bland annat ett transportörstillstånd. Det kan även bli aktuellt med upphandling av veterinärer.

Närmare specifikation om krav och önskemål kommer vi att publicera här på webbplatsen under Om Länsstyrelsen/Upphandling, inom kort. För en enklare och effektivare upphandling ska du lämna in anbud elektroniskt via systemet TendSign (som är konstandsfritt).