Vårskutt med eftertanke

De traditionsenliga kosläppen är ett av alla vårtecken. Nu startar säsongen när det är populärt att besöka några av våra bondgårdar för att se kornas glädjeskutt när de släpps ut i hagarna på sommarbete. Viktigt dock att tvätta händerna både före och efter kontakt med djuren för att förebygga smittor mellan djur och människor.
kor på äng

​Både djur och människor kan vara bärare av smittor som kan överföras till varandra och orsaka sjukdomar. Så kallade zoonoser. För att besöket ska bli så lyckat som möjligt är det viktigt att du skyddar både dig själv och djuren från smitta. Smittämnen kan överföras vid kontakt med djurets päls/hud, kroppsvätskor (exempelvis saliv), gödsel eller miljö.

Att tvätta händerna är viktigt för att förebygga att eventuella smittor sprids. Enbart handsprit räcker inte eftersom det saknar effekt om händerna är synligt smutsiga eller kladdiga. Så tänk särskilt på att:

  • Tvätta händerna med tvål och vatten innan och efter kontakt med djuren och djurens närmiljö. Glöm inte barnens händer.
  • Använd handsprit när du har tvättat dina händer.
  • Tvätta händerna noga innan du äter. Om du ska äta medhavd matsäck, sitt inte där det kan finnas kogödsel.
  • Håll uppsikt över barnen (mindre barn stoppar gärna händerna i munnen).
  • Lyssna noga på den hygieninformation du får vid besöket och läs eventuella skyltar.

Läs mer i pressmeddelande från Jordbruksverket.