Dags att tycka till om plan för Västerhavet

Idag (15 februari) presenterar Havs- och vattenmyndigheten sina förslag till havsplaner för Sverige. En av planerna gäller Västerhavet. Länsstyrelsen ska nu hjälpa Havs- och vattenmyndigheten att få in synpunkter och förbättringsförslag från kustkommuner och regioner under samrådsperioden som sträcker sig fram till 15 augusti i år. 

​Det är många intressen som ska samsas i havet, exempelvis sjöfart, fiske, turism, vindkraft, skydd för djur- och växtliv och försvar. Många verksamheter kan fungera tillsammans inom ett område, medan andra är oförenliga. Havsplanen ska visa statens samlade syn på användning av havet och förenar näringspolitiska och sociala mål med miljömål.

Den statliga havsplaneringen, som leds av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), har tydliga kopplingar till kommunal och regional nivå, till exempel i frågor som rör fysisk planering, miljö och sysselsättning.

– Det som händer på land och i kustzonen påverkar havsområdet längre ut, och vice versa. I vissa delar av havet kommer den statliga havsplanen och kommunernas översiktsplaner att överlappa, säger Ingela Isaksson på Länsstyrelsen i Västra Götaland som samordnar länsstyrelsernas arbete med havsplanering i Västerhavet.

Sveriges kustlänsstyrelser hjälper HaV att hålla i samrådet med kustkommuner och berörda regioner. 

– Vi hoppas på ett högt deltagande från såväl tjänstemän som politiker under samrådet. Det är nu det finns chans att påverka den slutliga utformningen av planen, säger Ingela Isaksson.

Startmöte 13 mars

Den 13 mars bjuder länsstyrelserna in till ett gemensamt startmöte för kustkommuner och regioner i Västra Götaland, Halland och den nordligaste delen av Skåne som utgör Västerhavets havsplaneområde. HaV medverkar på mötet och ger en introduktion till förslaget till havsplan. Boverket finns också på plats och berättar om en kommande vägledning för kommunal kust- och havsplanering.

Längre fram i vår hålls uppföljande samrådsmöten för kustkommunerna i respektive län.  

Ger vägledning

Regeringen ska fatta beslut om planen senast 2021. När havsplanen är på plats ska den ge vägledning för kommuner, regioner och myndigheter när de planlägger, ger tillstånd eller förvaltar havet.

HaV har regeringens uppdrag att ta fram tre havsplaner för Sverige – en för Västerhavet, en för Östersjön och en för Bottniska viken. Det är första gången det görs statliga havsplaner i Sverige.  Under samrådsperioden, 15 februari-15 augusti, får kommuner, centrala myndigheter, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, allmänhet samt grannländer möjlighet att komma med synpunkter och förbättringsförslag till HaV.

Mer information

HaV:s pressmeddelande med mer detaljer om de föreslagna havsplanerna
På HaV:s webbplats hittar du förslaget till havsplan för Västerhavet
Om Länsstyrelsens arbete med havsplanering i Västerhavet

 

 

 

 


 Film: Vad är en havsplan?

​Susanne Gustafsson, utredare på HaV, förklarar vad en havsplan är