Träffar inför kommande upphandling av djurtjänster

Länsstyrelsen tar den 1 juni över vissa av Polisens djurskyddsuppgifter och ska under våren upphandla tjänster för uppstallning  och transport av omhändertagna djur, eventuellt kan även upphandling av veterinärer bli aktuellt. I slutet av april hålls därför träffar i Skara, Uddevalla och Göteborg för dig som är intresserad av att delta i upphandlingen.
Får och lamm på bete. Foto: Hillevi Upmanis

​På träffarna berättar vi bland annat mer om upphandlingsprocessen, hur du lämnar anbud i upphandlingssystemet TendSign och om tillståndspliktig verksamhet enligt 16§ i djurskyddslagen.

Anmäl dig till en informationsträff på någon av orterna via länkarna:

Anmälan till informationsträff i Göteborg 24 april >

Anmälan till informationsträff i Skara 26 april >

Anmälan till informationsträff i Uddevalla 27 april >