Sverigefinnarnas dag 24 februari

Drygt en halv miljon sverigefinnar utgör en av fem nationella minoriteter i Sverige. Sedan 2011 firas sverigefinnarnas dag den 24 februari.
sverigefinska flaggan

​Sverigefinnar utgör den största nationella minoriteten i Sverige och dagen ska synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet. Att vara sverigefinne är, precis som ordet säger, att vara en del av två kulturer och två språk.

Nationella minoriteter i Västra Götalands län

Med benämningen sverigefinnar understryks den dubbla språkliga och kulturella tillhörigheten, något som den svenska minoritetspolitiken lyfter fram som särskilt angeläget att skydda och främja. Länsstyrelserna har tillsammans med andra statliga myndigheter, kommuner samt region i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik. Länsstyrelsen i Västra Götaland deltar exempelvis i en samrådsgrupp där de fem nationella minoriteterna ingår. Samrådsgruppen leds av Västra Götalandsregionen.

Om nationella minoriteter på Länsstyrelsen webbplats

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sedan 1999 utgör sverigefinnarna, tillsammans med samer, judar, romer och tornedalingar Sveriges fem erkända nationella minoriteter (regleras i lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2009:724).

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Läs mer på www.minoritet.se

Genom att Länsstyrelsen sedan 1 februari 2015 ingår i förvaltningsområdet för finskan kommer enskilda personer även framöver ha en lagstadgad rätt att kommunicera (muntligt och skriftligt) på finska om så önskas.

Läs mer om förvaltningsområden