Svenskt arbete mot antibiotikaresistens förebild i EU

Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens hos djur får beröm av EU. Den svenska modellen kan vara en förebild för andra medlemsländer. Det anser EU:s generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet vilket Jordbruksverket idag förmedlar i ett pressmeddelande.

Antibiotikaresistensen ökar även i Sverige, trots att vi ur ett internationellt perspektiv har en låg förbrukning och ett relativt gynnsamt resistensläge. Det senare gäller både människor och djur.

I Sverige samarbetar olika aktörer inom hälso- och sjukvården, djur- och livsmedelssektorn och forskningen för att tillsammans hejda utvecklingen mot ökad antibiotikaresistens.

– Arbetet mot antibiotikaresistens är en av de viktigaste globala utmaningarna vi står inför. I Sverige bedriver vi sedan länge ett arbete för att förebygga och bekämpa djursjukdomar och vi ser att det haft stor betydelse för att minska användningen av antibiotika och spridningen av resistens. Resultaten visar att Sveriges strategier och arbetssätt är effektiva. Det goda samarbete vi har mellan myndigheter, organisationer och djurägare ska vi vara stolta över, säger Ingrid Eilertz, veterinärchef och chef för Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa.

Mycket av arbetet sker naturligtvis på forskar-, politiker- och myndighetsnivå, men det finns saker vi som enskilda medborgare kan göra. Ulf Lövdahl, länsveterinär på Länsstyrelsen Västra Götaland, kommenterar arbetet mot antibiotikaresistens så här:

– Det vi gör i det lilla kan få effekter i det stora. Vi kan genom att göra aktiva val i vardagen påverka skeendet. Det kan till exempel röra sig om att köpa närproducerad mat i affären när vi handlar, att kommunens inköpare väljer svenska alternativ när de köper in råvaror till skolköken. Man kan också fundera över vårt sätt att resa över jordklotet. Många bäckar små…

Läs mer i Jordbruksverkets pressmeddelande om rapporten Swedres-Svarm där resultaten av den svenska övervakningen av resistenta bakterier och antibiotikaanvändningen till djur och människor sammanställts.