Många ska samsas om havet – därför behövs planering

Idag samlar vi deltagare från kustkommuner, kommunalförbund och regioner i Västra Götaland, Halland och nordligaste Skåne för att titta närmare på Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplan för Västerhavet.
Illustration från HaV

​Västerhavsplanen är en av tre havsplaner som regeringen ska fatta besluta om senast 2021. De övriga havsplanerna gäller för Bottniska viken och Östersjön. Det är första gången det görs havsplaner i Sverige. Havsplanerna ska ge vägledning kring hur havet ska användas på bästa sätt.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ansvarar för att ta fram havsplanerna. Den 15 februari inleddes ett samråd där kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, bransch- och intresseorganisationer och grannländer ska få tycka till om planförslagen. Även allmänheten kan komma med synpunkter under samrådet som pågår fram till den 15 augusti i år.

Vi på Länsstyrelsen hjälper HaV att hålla i samrådet med kustkommuner och regioner. Dagens möte arrangeras gemensamt av länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne. Närmare hundra deltagare från plan, miljö och näringslivssidan hos kustkommuner, kommunalförbund, regioner och berörda länsstyrelser är anmälda. Mötet följs upp med fördjupande samrådsmöten i respektive län längre fram i vår.

Se förslaget till havsplan för Västerhavet och läs mer om havsplanering på www.havochvatten.se/havsplanering

> Läs mer om dagens startmöte om havsplan Västerhavet


 Kontaktpersoner

Ingela Isaksson
Regional samordnare för havsplanområde Västerhavet
070-660 84 51

Maria Göranson
Kommunikatör
0706-60 97 69

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se