För demokrati och mänskliga rättigheter – mot våld och hat

En dag för att minnas det som inte får hända igen. En dag för att blicka framåt och bland annat få höra mer om vikten av att visa civilkurage. Det var vad drygt 300 inbjudna personer samlades till i fredags när minnesdagen för Förintelsen uppmärksammades i Göteborg.

Hvitfeldtskas kör, under ledning av Martin Bagge, fyllde universitetets aula med stämfylld sång.

Den 27 januari är internationell minnesdag och sedan sekelskiftet arrangerar Länsstyrelsen, tillsammans med Judiska församlingen, Göteborgs universitet och Göteborgs Stad, manifestationen "Samling för demokrati". I fredags samlades unga och äldre i universitetets aula för att på olika sätt påminnas om vad som hände i förintelselägret Auschwitz. Och få med sig goda tankar och verktyg för att möta en allt oroligare och mer hotfull värld.

–Varför gör eller säger vi ofta Niki Vaught Chakusi från Vardagens civilkurage
ingenting när vi möter orättvisa eller ser någon bli utsatt för ett illa beteende? frågade Niki Vaghti Chalusi från ungdomsorganisationen Vardagens civilkurage. Vi behöver träna oss för att stå upp för det som är rätt.

Föreningen Vardagens civilkurage vänder sig till ungdomar 15–25 år med träning i civilkurage – mod att säga ifrån och ingripa när någon blir utsatt och behöver hjälp. Vårt hjälpbeteende följer ofta vissa steg. Genom kunskap och träning kan vi lättare ingripa. Föreningen tränar i dagsläget civilkurage i Göteborg, Malmö, Växjö, Uppsala och Orsa genom olika typer av rollspel.

Numera finns det få överlevare kvar i livet som kan berätta sin historia om Förintelsen. En av de sista överlevarna, Sigmund Baum, filmades av journalisten Monica Hirsch strax innan han nyligen gick bort. En gripande berättelse rullade fram på filmduken – en berättelse om en mänsklig katastrof som inte får hända igen.

Dagens huvudtalare var Göran Rosenberg med egen erfarenhet av att ha föräldrar som överlevde Förintelsen. Något som han skildrat i boken "Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz" som han fick Augustpriset för. I sitt tal pratade han bland annat om människosyn och politik:

–Att vi delar människosyn betyder inte att vi delar politik. Konflikter är demokratins livsluft och den måste tåla starka politiska konflikter. Jag tror på ordets förmåga att skapa klarhet, förståelse och att bygga broar. Ord kan också såra, döda och förinta. Hur vi använder orden bestämmer vilka vi är och vilka vi kan bli.

Landshövding Anders Danielsson avslutade samlingen med orden:

–Offren i koncentrationslägren Landshövding Anders Danielsson
utsattes för brottsliga handlingar som grundades på rasistiska föreställningar. Mordet på sex miljoner judar, romer och polacker var och är en skam för mänskligheten. Utmaningen idag är att, med våra erfarna ögon och med lärdomen från historien, se vår omvärld och hitta de åtgärder som förhindrar liknande katastrofala handlingar.

 

Text: Anita Nilsson
Foto: Misak Nalbandian