Samernas nationaldag 6 februari

Den samiska flaggan hissas 6 februari vid Länsstyrelsen i Göteborg, Mariestad och Vänersborg. Nationaldagen firas till minne av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917.

Samernas nationaldag är gemensam för hela Sápmi som geografiskt sträcker sig över Norge, Sverige, Finlands och Rysslands statsgränser. Sedan 1999 utgör det samiska folket tillsammans med judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar Sveriges fem erkända nationella minoriteter.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelserna har tillsammans med andra statliga myndigheter, kommuner samt landsting i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna ska ses som en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Den svenska minoritetspolitiken förtydligades med en ny lag 2010. Den nationella minoritetspolitiken har tre huvudområden som handlar om att främja språk och kultur, stärka minoriteternas inflytande och egenmakt samt motverka diskriminering. Samerna har även status som urfolk, vilket ger samerna ett mer långtgående skydd jämfört med de övriga erkända minoriteterna i Sverige framför allt när det gäller rätten till självbestämmande.

Samiskt jubileumsår 2018

2018 är utropat till ett samiskt jubileumsår. Då är det 100 år sedan det första samiska landsmötet anordnades på svenska sidan av Sápmi. Mötet hölls i Östersund i februari 1918. Jubileumsåret är ett sätt att tillsammans summera hundra år i samisk samhällsutveckling och lyfta fram de människor som lagt grunden till dagens samiska samhälle. Det samiska jubileumsåret begränsas inte till Östersund utan firas runt om i landet under året.