Många salmonellasmittade katter i länet

Under sen- och vårvintern brukar antalet salmonellafall hos katter öka. I år har fallen börjat komma tidigare än vanligt och extra många katter har rapporterats som smittade både i landet och i länet.

​Den här tiden på året samlas många fåglar vid fågelbord och andra fågelmatningsställen. De är då extra lätta byten för katter. Katterna smittas vanligen när de jagar döda eller sjuka småfåglar eller kommer i kontakt med avföring från smittbärande fåglar.  Andra smittkällor kan också förekomma, som rått kött, smittat kattfoder, smågnagare eller smitta i miljön.

Ta kontakt med veterinär bums

Symtomen hos smittade katter varierar. En del får endast lindriga symtom som går över av sig själv. Andra får mer allvarliga symtom med diarré, som ibland är blodblandad, aptitlöshet, feber, kräkningar och nedsatt allmäntillstånd. I värsta fall kan infektionen leda till döden. 

Om du misstänker att din katt har fått salmonella bör du uppsöka veterinär som kan göra en klinisk bedömning, ta avföringsprover och ge den behandling vid behov. Oftast är behandlingen understödjande, antibiotikabehandling undviks i största mån.

Kan smitta människor

Salmonella kan smitta mellan olika djur och även till människa. För att människor ska bli smittade krävs vanligtvis en stor dos salmonellabakterier. Små barn, äldre personer eller personer med nedsatt immunförsvar kan dock vara känsligare.

När salmonellasmitta sprids till människor är det oftast genom smittad mat där salmonellabakterier har fått möjlighet att föröka sig.

Viktigt med god hygien

Salmonellabakterier sprids från kattens avföring och med föremål eller vatten som har förorenats med avföring. Därför är det viktigt med god hygien.

  • Tvätta händerna noga när du har hanterat den sjuka katten, efter rengöring av kattlåda och andra föremål som kan ha blivit förorenade samt när du torkar upp eventuella kräkningar.
  • Låt inte katten vistas på matbord, diskbänk eller andra ytor med anknytning till livsmedel.
  • Var extra noga med all handhygien och tvätta händerna före matlagning och efter toalettbesök.
  • Låt småbarn tvätta händerna under vuxens uppsikt.
  • Diska kattens mat- och vattenskål noggrant med en egen diskborste.
  • Du bör även prata med familjemedlemmar och andra som träffar den sjuka katten att de bör vara extra försiktiga med hygienen, med vem som bör hanterar katten och var den får vistas. Man bör begränsa alltför nära umgänge mellan katten och barn, det är till exempel olämpligt att en salmonellainfekterad katt sover i barnens säng.
  • Salmonellapositiva katter bör inte vistas i utrymmen där foder till andra djur förvaras och inte vistas i stall och ladugårdar.
  • Så länge katten har symtom bör den om möjligt hållas inomhus. Finns det flera husdjur i hushållet bör extra god hygien råda för samtliga under den tid som det finns en infekterad katt i hushållet, även om de andra djuren inte visar symtom. 

Mer information

Läs mer på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats