Provtagning visar på brister inom hantering av livsmedel

Det finns betydande problem med butiksmald nötfärs. Det visar resultatet av en rätt omfattande tillsyn i Västra Götaland och Halland.
- En tredjedel av analyserna visade att nötfärsen även innehöll kött från andra djur, berättar länsveterinär Emma Andersson på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Myndigheterna i Västra Götaland och Halland har i en gemensam tillsynskampanj under 2017 genomfört en ganska omfattande kontroll av butiksmalen nöt- och blandfärs samt oxfilé på pizzerior.

17 kontrollmyndigheter i länen har i varierande omfattning analyserat djurslag, fetthalt och kollagen* i de butiksmalda färserna.  

Proverna visar att en tredjedel av nötfärsen innehåller mer än nöt. I flera fall gris, i något fall får och get. En tredjedel respektive en fjärdedel av färsen innehåller även mer kollagen och fett än vad som står angivet på förpackningarna.

- Vi misstänker att det rör sig om bristande rutiner under rengöring av köttkvarnarna, säger länsveterinär Emma Andersson.

- Kontrollarbetet fortsätter under 2018–2019. Då inriktar vi oss på spårbarhet av livsmedel. Vi kommer även att genomföra en tillsynskampanj för att öka kunskapen ute på kontrollmyndigheterna.

För oxfilé på pizzerior var det endast ett prov som avvek gällande djurslag. Vilket djurslag det istället handlade om framgick inte av de inrapporterade uppgifterna.

Läs slutrapporten för tillsynskampanjen

Projekt redlighet kött och miljösamverkan

Tillsynskampanjen genomfördes inom projektet Redlighet kött, ett livsmedelsprojekt som drevs av Miljösamverkan under oktober 2016-december 2017.  Miljösamverkan har i uppgift att ge stöd och vägledning i myndigheternas tillsynsarbete samt fungera som en informations- och kunskapsspridare. Målet är ett effektivt tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland är båda del av länsstyrelsen i respektive län. Miljösamverkan är ett samverkansprojekt där länsstyrelsen är både huvudman (ekonomiskt ansvarig) och samverkanspartner till myndigheterna.

Läs mer om projekt redlighet kött

 

*Kollagen är ett naturligt protein som utgör en tredjedel av allt protein hos däggdjur. Kollagen finns framför allt i stödjevävnad som ben, hud, senor och blodkärlsväggar.