Prioriterat arbete mot kvinnlig könsstympning

Imorgon, tisdagen den 6/2, är det Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Det är dessvärre en mycket aktuell fråga. Enligt en nyligen genomförd lokal skattning kan drygt 5 600 flickor och kvinnor i Göteborgs Stad vara utsatta.

Arbetet mot kvinnlig könsstympning är en prioriterad fråga för regeringen. I höstas togs beslut om att ta fram en nationell handlingsplan.

- Kvinnlig könsstympning är en högst aktuell fråga för yrkesverksamma i Göteborgs Stad och hela Västra Götalands län, säger Evelina Skog, utvecklare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

- Vi behöver bli bättre på att upptäcka personer som både är utsatta för kvinnlig könsstympning och som riskerar att utsättas för det, säger Katarina Idegård, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs Stad.

Imorgon arrangerar Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands län en konferens i ämnet. Drygt 300 personer är anmälda.

Läs mer om konferensen