MSB pekar ut flera riskområden i länet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har genomfört en förnyad översyn av områden med betydande översvämningsrisker.
Granskningen pekar ut flera riskområden i länet. Tre vid vattendrag och tre vid havet.
Översvämmad gata med bilar

MSB kommer att ta fram kartor över översvämningshotade områden under året. Länsstyrelserna ska sedan ta fram riskkartor under 2019 och riskhanteringsplaner 2020-21.

Tre riskområden har pekats ut vid länets vattendrag. Det rör sig om Alingsås (Säveån), Borås (Viskan), Göteborg (Göta älv, Mölndalsån, Säveån och Kungsbackaån).

Ytterligare tre riskområden ligger vid havet. Det handlar om orterna Göteborg, Stenungsund, Uddevalla.

MSB:s översyn är ett led i arbetet med översvämningsdirektivet, som nu går in i den andra cykeln. 

Läs mer om områden med betydande översvämningsrisk