Länsstyrelserna i stor informationssäkerhetsövning

Viktiga samhällsfunktioner satta ur spel av en brottslig hackerorganisation. Det var scenariot som övades i den nationella informationssäkerhetsövningen NISÖ 2018. 200 personer från 26 privata och offentliga aktörer deltog i övningen på ledningsregementet i Enköping den 14-15 februari.

Digitaliseringen har revolutionerat i stort sett alla delar av samhället och det är svårt att hitta någon samhällsfunktion som inte är beroende av IT. Elförsörjning, mobilnät och betalningssystem är några exempel på samhällskritisk infrastruktur som idag är digitaliserad. Detta gör samhället sårbart mot hot eller angrepp mot vitala IT-system, och att stärka det så kallade cyberförsvaret blir då angeläget.

- Den här typen av övningar ger oss en unik möjlighet att stärka och utveckla såväl länsstyrelsernas egna arbete som vår samverkan med andra aktörer, säger Staffan Gröndahl, Länsstyrelsens samordnare för medverkan i NISÖ 2018.Påhittade löpsedlar

Det var tredje gången som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ledde en nationell informationssäkerhetsövning. Övningarna ska ge privata och offentliga aktörer möjlighet att öva tillsammans, och därigenom stärka samhällets samlade förmåga att hantera IT-relaterade samhällsstörningar.

Länsstyrelserna representerades av Gävleborg, Stockholm, Västra Götaland och den nationella IT-avdelningen.

Foto: Nina Lagerkvist, MSB

Läs mer: 

Om NISÖ 2018 på www.msb.se

NIS-direktivet