Nytt åtgärdsprogram för miljömålen

Västra Götaland har nyligen lanserat åtgärdsprogrammet för miljömålen Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2017-2020.

Med programmet vill vi, tillsammans med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen, vägleda och stödja prioriteringar i arbetet.

Länsstyrelsen ser nu fram emot ett fortsatt gott samarbete med länets aktörer. Det finns stora fördelar med att inkludera ännu fler i arbetet.

Här hittar du bedömningarna, rapporten och pressmeddelandet från Naturvårdsverket.