Dialogkväll om Hornborgasjöns restaurering

Tummar upp, tummar ner och allt däremellan.
Det var många åsikter i luften när Naturvårdsverket och Länsstyrelsen igår samlade till ett möte om Hornborgasjön. Ett informationsmöte om utvärderingen av Hornborgasjöns restaurering.
Människor på föreläsning

Utvärderingen av Hornborgasjöns restaurering visar både positiva och negativa resultat. Restaureringen har skapat en levande fågelsjö som har stor betydelse för lokalbefolkningens livskvalitet. Samtidigt upplever intervjuade lantbrukare att förutsättningarna för att bedriva lantbruk har försämrats.

Det här visar tre oberoende forskarrapporter.

Igår fanns forskarna på plats i Cesarstugan, Östra Tunhem, för att diskutera slutsatserna med lokalbefolkningen runt sjön. Ett drygt hundratal personer hade hörsammat inbjudan från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland. På åhörarplats fanns representanter för turism, lantbruk, naturvård och intresseorganisationer.

Ansvariga myndigheter, i form av Björn Risinger från Naturvårdsverket och Sven Swedberg från Länsstyrelsen, fick givetvis också komma till tals. Och, inte minst, svara på frågor från besökarna.

Här kan du läsa mer om rapporterna som låg till grund för informationsmötet