Det våras för nya våtmarker

I regeringens nya budget ingår en våtmarkssatsning på 200 miljoner kronor årligen under 2018-2020. Delar av denna satsning kommer fördelas genom LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningen) till kommunerna.
Våtmark

Även andra lokala aktörer kan söka bidrag för att planera och anlägga våtmarker, men genom kommunen. Här kan du läsa mer om LONA-bidraget till våtmarksprojekt. Du ska ansöka om bidrag senast 10 april och 1 oktober 2018. Fler ansökningsdatum tillkommer eventuellt.

Bidrag till våtmarksprojekt och andra åtgärder för att exempelvis minska övergödning finns även inom Landsbygdsprogrammet och LOVA-bidraget. I Landsbygdsprogrammet sker ansökan löpande till och med 2020. Inom LOVA sker ansökan en gång per år. Eventuellt kommer ett extra ansökningsdatum att utlysas under våren.