Länsstyrelsens nya ansvar kring spelproblem

Från årsskiftet har Länsstyrelsen ett regeringsuppdrag att stödja kommun och landsting när det gäller problem i samband med spel om pengar. Den 1 februari arrangeras ”Spelproblem i fokus” i Göteborg – en konferens om vad lagen, forskningen och praktiska erfarenheter säger om spelberoende.
Wordcloud mot lila bakgrund

​Enligt Folkhälsomyndigheten har ungefär två procent, cirka 134 000 personer, av Sveriges befolkning i åldrarna 16–84 år någon grad av spelproblem. För omkring 31 000 av dessa personer är spelproblemen allvarliga.

–Det är positivt att spelproblem skrivits in i lagen och det behöver göras en kunskapshöjning kring den problematiken. Vi arrangerar därför gemensamt i Västra Götaland en regional konferens för att visa på hur vi kan förebygga spelmissbruk och vilket stöd som finns för personer med spelberoende, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare på Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

–Särskilt glädjande är det att politikerna i Västra Götalandsregionen beslutat att inrätta en regional enhet för specialiserad vård och behandling till barn/ungdomar/vuxna med spelberoende där det även ingår överdrivet datorspelande i uppdraget, fortsätter Lennart Rådenmark.

Den nya mottagningen för spelberoende för hela Västra Götaland blir ett tillskott utöver det spelberoendeteam som redan finns inom Göteborgs Stad. I Göteborg har även Spelberoendes förening en stödverksamhet. Båda finns med bland arrangörerna av konferensen om spelproblem.

Läs mer om konferensen Spelproblem i fokus 

Media hälsas välkommen att vara med!

Tid: Torsdag 1 februari kl 9:30–16:00
Plats: Folkets Hus, Kongressalen, Järntorget, Göteborg

Läs mer om Länsstyrelsens nya ansvar kring spelproblem på Folkhälsomyndighetens webb spelprevention.se.

​Fakta

Från och med den 1 januari 2018 jämställs spelproblem med alkohol och droger i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Länsstyrelsen har därför fått uppdraget att stödja kommun och landsting när det gäller deras utökade ansvar för spelmissbruk på samma vis som de idag får stöd att förebygga alkoholmissbruk och liknande.