Nu stundar årets havsöringspremiär

På söndag, den första april, är det dags för årets havsöringspremiär. För att fisket ska finnas kvar även i framtiden är det viktigt att alla respekterar gällande regler.
Havsöring. Foto: Lars Molander

​Reglerna är i korthet:

  • Vid handredskapsfiske får du högst behålla sammanlagt två laxar eller öringar per fiskare och dygn.
  • Öring mindre än 45 cm får inte behållas och ska omedelbart återutsättas skonsamt.
  • Fiske med nät på grundare områden än 3 meter är förbjudet inom perioden första oktober till och med 30 april.
  • Trolling är förbjudet i fredningsområden för havsöring

 
Observera att det gäller särskilda regler för fiske i Svinesund och Idefjorden. Om du fångar fisk som du inte får, eller önskar, behålla är det viktigt att fisken hanteras varsamt. Drilla fisken så kort stund som möjligt och lyft inte upp fisken ur vattnet. Om du måste ta i fisken använd blöta händer så att du inte skadar fiskens slemskikt.

Under 2018 sjösätter Länsstyrelsen Västra Götaland en ny organisation med tio timanställda tillsynspersoner. Totalt har Länsstyrelsen utökat budgeten och satsar mer än fem miljoner kronor på fisketillsyn främst med fokus på information.

Under de kommande dagarna kommer kontrollerande myndigheter att ha en förstärkt fisketillsyn. Om du observerar brott mot gällande regler – kontakta Kustbevakningen, Polisen eller Länsstyrelsen.

Läs mer om aktuella regler på www.svenskafiskeregler.se

och i foldern Fiskeregler i havet
Tryckta foldrar kan beställas av Länsstyrelsen Västra Götaland.


 Kontakta oss

Kustbevakningens
ledningscentral

031-726 90 00