23,5 nya miljoner kronor till utveckling inom integrationsområdet

Nu finns det pengar att söka för insatser som främjar utveckling inom integrationsområdet. Länsstyrelsen i Västra Götaland har 23,5 miljoner kronor att fördela under året.

Det ska handla om insatser och samverkan som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Det kan också röra sig om ersättningar för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Utlysningen sker inom ramen för 37 och 37a §§.

Det är enbart kommuner och kommunalförbund som kan ansöka om medlen. Sista ansökningsdag: 27 april 2018.

Länsstyrelsen kommer att ha en informationsträff om medlen i Göteborg den 23 mars.