14,6 miljoner i statsbidrag till verksamhet för asylsökande

Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått drygt 14,6 miljoner kronor i statsbidrag att fördela till insatser för vuxna asylsökande och personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets boenden. Det rör sig om cirka 9 300 personer i vårt län.

Tidiga insatser är första länken i etableringskedjan. Tidiga insatser ska stärka kunskaperna i svenska språket, främja hälsan och förenkla etableringen på arbetsmarknaden och i samhället. Det handlar både om att skapa meningsfull väntan under asyltiden och underlätta en framtida etablering för alla som får uppehållstillstånd.  

Nu går det att söka statsbidrag hos Länsstyrelsen för insatser riktade till vuxna asylsökande. Ansökningstiden sträcker sig från 7 februari till 15 mars. Det kommer sedan en ny möjlighet att ansöka om medel mellan den 15 maj till den 17 september. Nytt för i år är att ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund söker på lika villkor. Sökande måste givetvis uppfylla vissa krav. Här kan du läsa mer om kraven.

- Antalet vuxna asylsökande i länet är nästan lika stort som det var för ett år sedan. Vi ser visserligen en nedgång i antalet ensamkommande och familjebarn, men behovet av insatser är nästan oförändrat, säger Love Lundin, integrationshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Länsstyrelsen arbetar för

  • En jämn fördelning av likartade insatser
  • Att målgruppen för insatserna har möjlighet att delta
  • Att tillgången av insatser motsvarar behovet i länet
  • Att kvinnor och män kan delta på lika villkor och i samma utsträckning.

Mer information
I länet hålls fyra informationsträffar om statsbidragets ansökningsförfarande:

Läs mer om uppdraget