137 miljoner till länets naturvård

Naturvårdsverket har nu fördelat årets anslag för arbetet med att skydda och sköta värdefull natur. Cirka 137 miljoner borgar för ett bra år för naturvården i länet. Pengarna kommer att gå till att skydda och sköta naturområden, lokala naturvårdsprojekt, satsningar på våtmarker och gröna jobb.

Förra året skapade Länsstyrelsen nio nya naturreservat. Exempelvis naturreservatet Marstrand utanför Kungälv. Ett nästan 1 000 hektar stort område varav hälften är hav.

Nytt år innebär nya beslut och arbetet med att skydda värdefull natur pågår för fullt.

- Vi har redan utvidgat Komosse naturreservat i Ulricehamns kommun och fattat beslut om att bilda naturreservatet Harsholmarna i Gullspångs kommun, säger Johan Jannert, enhetschef på Länsstyrelsens naturavdelning.

Ett av många områden som Länsstyrelsen just nu jobbar med att skydda som naturreservat är Lena borg, ovanför Kungslena kyrka i Tidaholms kommun. Ett vackert naturområde med en spännande historia. Bland annat en borgruin från 1300-talet.

- Här finns många vackra blommor knutna till gamla betesmarker och i bergsbranterna växer en vacker ädellövskog, berättar naturvårdshandläggaren Peter Ericsson.

Vi kommer också att lägga resurser på tillgänglighet och service. Exempelvis kommer nya toaletter att kunna underlätta livet för besökarna i några av naturreservaten i Skaraborg.