11 miljoner att söka till verksamhet för asylsökande

Idag finns strax över 9 000 asylsökande i vårt län. Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått drygt 11 miljoner kronor i statsbidrag att fördela till insatser för vuxna asylsökande och personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets boenden.

Ansökningstiden sträcker sig från den 15 maj till och med den 17 september och gäller insatser riktade till vuxna asylsökande i Västra Götalands län. Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund är välkomna att söka.

Statsbidraget ska motverka passivisering för asylsökande som väntar på beslut och underlätta etableringen för de som beviljas uppehållstillstånd. Genom att tidigt erbjuda insatser inom svenska, samhällsinformation och hälsa underlättas etableringen på arbetsmarknaden och i samhället för de som får uppehållstillstånd. Många asylsökande väntar länge på beslut. En meningsfull sysselsättning underlättar under asyltiden.

Ansökningarna bedöms utifrån vilket behov som finns och hur väl verksamheten förväntas uppnå syftet med bidraget. Länsstyrelsen ser gärna att gratisverktyget Informationsverige.se, som tagits fram av myndigheter, används i verksamheter för asylsökande. Vi ser gärna att kommuner söker statsbidrag för insatser som exempelvis samhällsinformation och information om svenska arbetsmarknaden. 

Länsstyrelsen arbetar för

  • Att tillgången av insatser motsvarar behovet i länet
  • Att målgruppen för insatserna har möjlighet att delta
  • En jämn fördelning av insatser i länet
  • Att kvinnor och män kan delta på lika villkor och i samma utsträckning.

Mer information

I länet hålls två informationsträffar om statsbidragets ansökningsförfarande:

  • Göteborg, 8 juni
  • Skövde, 23 augusti

Läs mer om uppdraget och kraven

 

 

 

 


 Kontakta oss

​Petra Héd
Integrationshandläggare
010-224 48 00
petra.hed@lansstyrelsen.se

Love Lundin
Integrationshandläggare
010-224 47 99
love.lundin@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se