Viktigt om betesfisk vid kräftfiske

Virussjukdomen IPN är konstaterad i avelsfisket för Vänerns laxbestånd. För att förhindra spridning av smittan till andra vattenområden är det viktigt att vi respekterar de regler som finns. Det gäller inte minst betesfisk under kräftfisket.
 

​Det går givetvis utmärkt att använda betesfisk i samma vattenområde som den är fiskad. Ska du däremot använda betesfisk från ett vatten i ett annat vatten måste den bearbetas.

Den betesfisk som används i Vättern kommer ofta från andra vattenområden, exempelvis IPN-drabbade Vänern. Flytt av betesfisk kan också innebära att läkemedelsrester från kassodlingar sprids.

Det är den som bearbetar eller säljer betesfisk som är ansvarig och ska registrera sig som foderföretagare på Jordbruksverket och informera sig om lagstiftningen.

Grunden är att all betesfisk är foder/bete och ska vara bearbetat.

Läs mer:

Om fritidsfiske på jordbrukverkets webbplats

Svenska fiskeregler