Vatten i fokus på Forum för klimat och kulturarv

Vad händer med kulturarvet i ett förändrat klimat? Årets Forum för klimat och kulturarv handlar om vatten i alla dess former. Sammankomsten äger lämpligt nog rum i Göteborg, 3-4 maj.

I Västsverige har man studerat klimatförändringarnas inverkan på kulturarvet i projektet "Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige".  Erfarenheter från projektet kommer att presenteras och det är möjligt att på plats testa verktyg för klimatanpassningsarbete med kulturarv.

Vi kommer även att få ta del av forskning kring klimatanpassning och exempel på problem och åtgärder från svenska världsarv samt från Norge, Danmark och Skottland.

Målgrupp för forumet är alla yrkesverksamma inom kulturmiljö, klimatanpassning, samhällsplanering och beredskap samt förvaltare av kulturmiljöer. Forumet anordnas av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Länsstyrelserna i Västra Götalands län och Hallands län, Bohusläns museum, Västarvet, Kulturmiljö Halland, Göteborgs stad och Göteborgs stadsmuseum.

Välkommen att anmäla dig till Forum för klimat och kulturarv 2017

Här hittar du mer information om "Forum för klimat och kulturarv"

Och här kan du läsa mer om klimatförändringar:

Riksantikvarieämbetets arbete med klimatfrågor 

Om kulturarv och klimatförändringar i Västsverige

Klimatanpassningsportalen
 

Vår kontaktperson:

Ann-Katrin Larsson
Kulturmiljöenheten
010-224 51 06
0701-80 53 99
ann-katrin.larsson@lansstyrelsen.se