Västsvenskt ledarskap för klimatet

Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen arbetar tillsammans med ”Strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende region”.  Målet är ett fossiloberoende Västra Götaland till år 2030. För att skapa framtidens klimatsmarta samhälle krävs en ökad takt i klimatarbetet med ett västsvenskt samordnat ledarskap.
Gruppbild från mötet med de olika representanterna sittandes vid ett bord

​Under torsdagen 4 maj träffades ett 30-tal representanter från bland annat näringsliv, akademi, ideella föreningar och offentliga aktörer. Regionstyrelsens ordförande Jonny Magnusson och Länsstyrelsens tillförordnade landshövding Lisbeth Schultze ledde dialogen tillsammans med Svante Axelsson, samordnare för ett Fossilfritt Sverige.

I samband med träffen presenterades en aktuell bild av arbetet med att nå klimatmålet om ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Nästa steg i arbetet blir att bilda ett regionalt klimatråd för Västra Götaland.

- Det skapar hopp och är en styrka när man ser en bredd av aktörer som sluter sig samman kring ett ambitiöst mål, säger Lisbeth Schultze.

Rådet kommer att presenteras till hösten, tillsammans med lanseringen av planen för hur vi når en fossiloberoende region. Västra Götaland har goda förutsättningar att gå före och ta en ledande roll i omställningen till fossiloberoende. Vi bedriver redan ett omfattande klimatarbete, men för att vi ska nå vårt klimatmål krävs att vi höjer tempot och att ännu fler aktörer i Västra Götaland samverkar.

Läs mer om Fossiloberoende VG