Våra båtvanor – en utmaning för framtidens västerhav

Trycket från fritidsbåtar börjar ge tydliga tecken i Västerhavet. Båtavgaser och båtbottenfärger sprider miljögifter till djur och havsbotten. Bryggor och marinor skuggar stora ytor, vilket drabbar redan hotade ålgräsängar. Tidningen Västerhavet 2017 sätter fokus på framtidens utmaningar.

​Enligt forskare är avgaser från fritidsbåtar en faktor som tidigare förbisetts. Ett nytt projekt ska med hjälp av musslor, ostron och bottensediment i Sannäsfjorden och Grebbestad studera spridningen av miljögifter från båtavgaser.

En annan utmaning som lyfts i "Västerhavet 2017" är de enorma arealer ålgräsbottnar som skuggas av bryggor och marinor. Eftersom ålgräs behöver mycket ljus är det ökande antalet bryggor och marinor i grunda vikar ett problem. Ålgräs på havsbotten brukar kallas för "havets barnkammare" eftersom det är viktiga miljöer för många fiskar och alger.

Även möjligheter
Men framtiden innebär också nya möjligheter. Läs om hur dna-analyser kan ge oss säkra och relativt billiga svar på vilka organismer som finns i ett område. Eller hur publika akvarier och andra aktiviteter kan inspirera oss till ett mer hållbart förhållningssätt till havet.

Tidningen Västerhavet ges ut årligen av Kontaktgrupp Hav – en sammanslutning av forskningsinstitutioner, myndigheter, däribland länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne, och fristående organisationer som arbetar med havsmiljöfrågor i Skagerrak, Kattegatt och Öresund.

Läs mer om Västerhavet 2017 hos Havsmiljöinstitutet.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Karin Ladberg
Telefon: 010-224 45 64
Mobil: 072-705 08 16