Välkommen i vår kommunreferensgrupp

Länsstyrelsen arbetar med att ta fram en ny regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götaland.  Vi är mycket intresserade av att få in synpunkter från länets kommuner, eftersom handlingsplanen ska vara vägledande för kommunernas arbete.
Vattendroppar på ett löv. Foto: Martin Fransson

Vi bjuder därför in till deltagande i en kommunreferensgrupp. Referensgruppen kommer att ha möjlighet att föra en djupare dialog med Länsstyrelsen om handlingsplanens utformning  och innehåll.

Ett första dialogmöte kommer att hållas måndagen den 24 april, klockan 9-12, i Länsstyrelsens lokaler i Göteborg. Anmälan sker via e-post till klimatanpassningssamordnare Anna Georgieva Lagell. Du når henne här: anna.georgieva.lagell@lansstyrelsen.se.