Utdelning av stipendier från Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

I år fick 30 gymnasister från avgångsklasserna i tidigare Göteborgs och Bohus län ta emot utbildningsstipendier på vardera 15 000 kronor från Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen.
Gruppbild på stipendiaterna

Styrelsen har fått 174 mycket kvalificerade ansökningar från 22 gymnasier, vilket betyder att kraven för att erhålla ett stipendium är mycket högt ställda vad gäller studieresultatet.

Stipendierna delades ut av tillförordnade landshövdingen Lisbeth Schultze på residenset i Göteborg den 27 april.

Årets 30 stipendiater

Donnergymnasiet
Julia Andersson

Göteborgs Högre Samskola
Terese Hilmersson, Alicia Persson

GTI:s Gymnasium
Lauin Mahammad

Hermods gymnasium
Soma Khaki

Hulebäcksgymnasiet
Victoria Berling

Hvitfeldtska gymnasiet
Julia Jansson, Sofia Olsson, Vanja Spolin, Anna Rönnmark

IT gymnasiet
Gustav Häger

Katrinelundsgymnasiet
Cornelia Karlsson, Anna Holmberg, Samuel Wik

Kitas gymnasium
Zakarias Lifmark

Kunskapsgymnasiet
Ibrahim Ahmed

LM Engströms gymnasium
Julia Karnermo, Sofia Påhlman, Caroline Hammar

Mikael Elias gymnasium
Toste Skånberg Dahlstedt, Josefin Nordqvist, Filippa Banck, Alma Ljungkvist, Fabian Tönnberg

Nösnäs gymnasium
Fredrik Rasmusson

Polhemsgymnasiet
Melvin Lundqvist

Schillerska gymnasiet
Maja Oldefors

Sigrid Rudebecks gymnasium
Martina Kylebäck Wennerlöf

Strömstads gymnasium
Pontus Wernich

Uddevalla gymnasium
Beatrice Häggendal

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen grundar sig på dels Margareta Hvitfeldts testamente från 1664, dels Karl XI:s brev från 1694. Stiftelsen har som ändamål att bereda stipendier åt elever vid gymnasierna i förutvarande Göteborgs och Bohus län och åt studerande vid universitet och högskolor i Sverige, men också att lämna bidrag till vetenskaplig och pedagogisk forskning.

 

 


 Kontakta oss

​Kenneth Odéus
Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen
070-568 08 59
kenneth.odeus@gmail.com 

Pressansvarig
Karin Ladberg
010-224 45 64
072-705 08 16

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se  
010-224 40 00